آموزش قرآن

25 تیر سال 1398
آموزش قرآن

در سال جدید ادامه آموزش قرائت و هم خوانی سوره های کوچک از قرآن صورت گرفت و در پایان نیز به سوالات مددجویان در زمینه احکام پاسخ داده شد .

عضویت در خبرنامه