اموزش قرآن

12 شهریور سال 1398
اموزش قرآن

روخوانی قرآن کریم، سوره عبس، انجام شد. همچنین مربی محترم سرکار خانم حسینی درباره فضائل ماه رجب صحبت نمودند.

عضویت در خبرنامه