اموزش قران

8 مهر سال 1398
اموزش قران

جلسه امروز با خواندن زیارت عاشورا و یادگیری سوره بقره وسخنرانی همراه بود

عضویت در خبرنامه