اموزش قران

26 آذر سال 1398
اموزش قران

این جلسه از کلاس با قرائت قران و روخوانی معانی ایات همراه بود

عضویت در خبرنامه