اموزش قران

15 دی سال 1398
اموزش قران

در این جلسه دعای فرج و زیارت عاشورا خوانده شد و ادامه سوره بقره تا ایه 70 قرائت شد

عضویت در خبرنامه