اموزش قران

19 بهمن سال 1398
اموزش قران

قرائت سوره ملک و پاسخ به پرسش ها و اشکالات مددجویان فعالیت های انجام شده در این جلسه از کلاس اموزش قران بودند

عضویت در خبرنامه