اموزش قران

8 اسفند سال 1398
اموزش قران

این جلسه از کلاس قران نیز با ادامه روند اموزش و یادگیری سوره ملک برگزار شد

عضویت در خبرنامه