اموزش قران

11 اسفند سال 1398
اموزش قران

قرائت 50 ایه از سوره واقعه همراه با توضیحاتی درباره معنی ایات توسط سرکار خانم مستخدمین حسینی مربی محترم کلاس اموزش قران در این جلسه از کلاس انجام شد

عضویت در خبرنامه