اموزش قران

3 شهریور سال 1398
اموزش قران

فعالیت مددجویان خیلی خوب است . مددجویان در کلاس مشارکت کافی را داشته و به روخوانی قران پرداختند

عضویت در خبرنامه