اموزش قران

1 مهر سال 1398
اموزش قران

همراه با مددجویان زیارت عاشورا خوانده شد و همه مددجویان سوره انعام را روانخوانی کردند و این سوره را یاد گرفتند 

 

عضویت در خبرنامه