آموزش خیاطی

19 تیر سال 1397
آموزش خیاطی

در این جلسه سرکار خانم سیادت برش بر روی پارچه ها و آموزش آشنایی با چرخ های خیاطی را تدریس نمودند .

عضویت در خبرنامه