طراحی دوخت

1 دی سال 1398
طراحی دوخت

در این جلسه اموزش الگو ، برش و دوخت جاسوزنی و گل نمدی داده شد وهمچنین جامدادی که طی جلسات قبل اموزش داده شده بود توسط یکی از مددجویان فعال مرکز تکمیل گردید

عضویت در خبرنامه