طراحی دوخت

23 دی سال 1398
طراحی دوخت

اموزش الگوی کیف و جاجورابی قورباغه ای با نمد مباحثی بودند که در این جلسه از کلاس اموزش داده شدند همچنین جاجورابی اموزش داده شده در طی جلسات قبل توسط مددجو تکمیل شد


عضویت در خبرنامه