طراحی دوخت

21 بهمن سال 1398
طراحی دوخت

الگو و برش و دوخت مقنعه کراواتی و چادر در این جلسه از کلاس طراحی دوخت به مددجویان اموزش داده شد و ان ها نسبت به اموزش های ارائه شده اطلاعات لازم را دریافت نمودند

عضویت در خبرنامه