طراحی دوخت

8 اسفند سال 1398
طراحی دوخت

مربی محترم سرکار خانم یداللهی اموزش الگوی دامن ساده و تنگ را در این جلسه از کلاس طراحی دوخت اموزش دادند ومراحل برش و دوخت به جلسه اینده موکول شد

عضویت در خبرنامه