طراحی دوخت

27 آذر سال 1398
طراحی دوخت

در این جلسه اموزش الگو،برش و دوخت کیف لوازم ارایشی به مددجویان داده شدعضویت در خبرنامه