جلسه معنویت درمانی

5 اردیبهشت سال 1395
جلسه معنویت درمانی

هدف از این جلسه که در تاریخ 30 / 1 / 95 برگزار گردید ، ایراد مطالبی در خصوص افزایش سطح اطلاعات در حوزه معنوی و فرهنگی و صحبت در خصوص امام جواد ( ع) و انتقال اطلاعاتی در این خصوص توسط دکتر قوشچیان بود .

عضویت در خبرنامه