آموزش تئاتر

20 مرداد سال 1398
آموزش تئاتر

برگذاری اولین جلسه آموزش تاتر در سال جدید با حضور استادگرامی جناب آقای باقرآبادی. دراین جلسه درباره روند کار در سال جدید صحبت شد؛ و همچنین تمرین دیالوگ و بازی هایی جهت بالا بردن تمرکز انجام شد.

عضویت در خبرنامه