اموزش تئاتر

28 مرداد سال 1398
اموزش تئاتر

همراه بچه های تاتر نمایش نامه "همسر بد اخلاق" تمرین شد.

عضویت در خبرنامه