اموزش تئاتر

20 شهریور سال 1398
اموزش تئاتر

کلاس امروز با خواندن متن نمایشنامه و تعویض نقش ها و انرژی درمانی و تمرین تمرکز همراه بود

عضویت در خبرنامه