اموزش تئاتر

20 شهریور سال 1398
اموزش تئاتر

 با مددجویان تمریناتی برای تمرکز و خواندن متن نمایشنامه تمرین شد

عضویت در خبرنامه