اموزش تئاتر

24 مهر سال 1398
اموزش تئاتر

در این جلسه تمرین نمایشی با عنوان همسر بد اخلاق و تعویض نقش ها توسط مددجویان انجام شد

عضویت در خبرنامه