اموزش تئاتر

5 بهمن سال 1398
اموزش تئاتر

 انتخاب نمایشنامه و تکنیک اجرایی ان مباحثی بودند که در کلاس درباره ان ها گفتگو شد و در ادامه نمایشنامه پرنس قورباغه برای تمرین واجرا در ادامه جلسات انتخاب شد

عضویت در خبرنامه