اموزش تئاتر

19 بهمن سال 1398
اموزش تئاتر

روخوانی نمایش نامه پرنس قورباغه و تغییر نقش ها توسط اعضا و صحیح خوانی و تاکید گذاری روی جملات کارهایی بودند که در این هفته از کلاس اموزش تئاتر با اعضای کلاس تمرین شد

عضویت در خبرنامه