اردو تفریحی / تاریخی آب پخش کن

7 مرداد سال 1398
اردو تفریحی / تاریخی آب پخش کن

همراهی مددجویان به اردو تفریحی / تاریخی آب پخش کن سمنان جهت افزایش روحیه و ترویج فرهنگ و اهمیت ابنیه تاریخی انجام شد .
 

عضویت در خبرنامه