اردو تفریحی پارک شقایق

7 مرداد سال 1398
اردو تفریحی پارک شقایق

همراهی مددجویان در اردو تفریحی پارک شقایق جهت افزایش روحیه و تخلیه انرژی مددجویان جهت آمادگی و همکاری در ادامه روند درمان .

عضویت در خبرنامه