اردو زیارتی امامزاده اشرف (س)

5 مرداد سال 1398
اردو زیارتی امامزاده اشرف (س)

همراهی تعدادی از مددجویان در اردو زیارتی امامزاده اشرف (س) بمناسبت ورود به ماه محرم .

عضویت در خبرنامه