اردو تفریحی جاده سلامت

7 مرداد سال 1398
اردو تفریحی جاده سلامت

همراهی تعدادی از مددجویان در اردو تفریحی جاده سلامت سمنان جهت تخلیه انرژی و آمادگی مددجویان در ادامه روند درمان  .

عضویت در خبرنامه