اردو تفریحی پارک 8 شهریور

7 مرداد سال 1398
اردو تفریحی پارک 8 شهریور

همراهی تعدادی از مددجویان در اردو تفریحی پارک 8 شهریور جهت افزایش روحیه و آمادگی مددجویان در ادامه روند درمان  .

عضویت در خبرنامه