اردو تفریحی پارک آبشار مهدیشهر

7 مرداد سال 1398
اردو تفریحی پارک آبشار مهدیشهر

فضای طبیعت و دورهمی و خاطره گویی مددجویان باعث افزایش روحیه و تقویت انگیزش و سرزندگی مددجویان میشود که همه ی اینها در اروی پارک آبشار مهدیشهر به وجود آمد .

عضویت در خبرنامه