اردو تفریحی شیخ علاءالدوله

9 مرداد سال 1398
اردو تفریحی شیخ علاءالدوله

اردوی خارج از شهر به مقصد آرامگاه شیخ علاءالدوله جهت آشنایی بیشتر مددجویان با دستاورد های این هم استانی و افزایش روحیه مددجویان

عضویت در خبرنامه