اردوی کتابخانه مرکزی

12 شهریور سال 1398
اردوی کتابخانه مرکزی

از بخش های مختلف کتابخانه از جمله مخزن ها، بخش کودک، جست و جو، مجلات، کتب مرجع و ... بازدید شد و توسط رئیس محترم کتابخانه، سرکارخانم صفری، و مسئولین هر بخش توضیحاتی را دریافت کردیم. سپس مددجویان حاضر در مسابقه رضوی شرکت کردند. بعد از آن همه عضو کتابخانه شدیم و مددجویان کتاب های مورد علاقه ی خود را به امانت گرفتند و با عکس یادگاری با ساختمان کتابخانه مرکزی این اردوی قشنگ به پایان آمد.

عضویت در خبرنامه