اردو پارک ابشار

1 مهر سال 1398
اردو پارک ابشار

مددجویان ازسر سبزی و اب و هوای خوب پارک  نهایت استفاده را کردند وبدمینتون بازی کردند وهمچنین در مورد عید غدیربا مددجویان صحبت به میان امد

عضویت در خبرنامه