اردو خانه ترابی

2 مهر سال 1398
اردو خانه ترابی

در این خانه تاریخی مددجویان از قسمت های مختلف خانه دیدن کردند و با انواع کارهای هنری که در این خانه وجود داشت و مربوط به هنر های سفال گری و سوزن دوزی و بافته های داری و نگارگری و ... بود اشنا شدند  

عضویت در خبرنامه