اردو امامزاده اشرف

4 آبان سال 1398
اردو امامزاده اشرف

در اردو امروز مددجویان علاوه بر زیارت امامزاده به خواندن دعا و زیارت عاشورا پرداختند و از فضای معنوی امامزاده استفاده کردند

عضویت در خبرنامه