اردو گرمابه حضرت

28 آذر سال 1398
اردو گرمابه حضرت

در این اردو مددجویان علاوه بر بازدید از محیط گرمابه از کیف های نمدی و ظروف مختلف و سایر اثار موجود در موزه دیدن کردند
عضویت در خبرنامه