اردو امامزاده علوی

1 بهمن سال 1398
اردو امامزاده علوی

برگزاری اردو امامزاده علوی

در این اردوی زیارتی مددجویان علاوه بر زیارت امامزاده علوی به خواندن دعاهایی همچون زیارت عاشورا و دعای توسل پرداختند

 

عضویت در خبرنامه