عروسک بافی

7 بهمن سال 1398
عروسک بافی

تشکیل اولین جلسه از کلاس عروسک بافی
در این جلسه راجع به وسایل بافت و کارایی نخ و میل توضیح اولیه ای داده شد و در ادامه کلاس بافت با قلاب و دومیل در حد ابتدایی به مددجویان اموزش داده شد


عضویت در خبرنامه