عروسک بافی

21 بهمن سال 1398
عروسک بافی

در این جلسه از کلاس عروسک بافی که توسط خانم ملیحی برگزار شد نحوه بافت جای جوراب اموزش داده شد و در ادامه به تکمیل اموزش بافت عروسک از هفته قبل پرداخته شد

عضویت در خبرنامه