کتابخوانی

18 خرداد سال 1395
کتابخوانی

در راستای بهبود سطح فرهنگی مددجویان و تقویت روحیه و افزایش اعتماد به نفس آنها برنامه کتابخوانی توسط خود مددجویان تحت نظارت بخش فرهنگی برگزارشد .

عضویت در خبرنامه