کتابخوانی

29 شهریور سال 1395
کتابخوانی

در این جلسه مبحث کتاب میوه درمانی جمع بندی ودر مورد تدریس کتاب بعد نظرسنجی انجام شد . همچنین به مددجویان پیشنهاد داده شد بعد از انتخاب کتاب مورد نظر جهت بالا رفتن اعتماد به نفس آنها این کتاب ها تحویل و خود را برای کنفرانس آماده نمایند .

عضویت در خبرنامه