کتابخوانی

5 مهر سال 1395
کتابخوانی

برگزاری کلاس کتابخوانی با کنفرانس یکی از مددجویان جهت افزایش اعتماد به نفس و قرعه کشی برای موضوع و فرد انتخابی جهت کنفرانس جلسه بعد .

عضویت در خبرنامه