کتابخوانی

10 خرداد سال 1396
کتابخوانی

در این جلسه کتاب قانون جذب خوانده شد ، و در مورد تاثیر افکار مثیت و منفی در زندگی صحبت شد .

عضویت در خبرنامه