صندوق اسماء متبرکه

7 خرداد سال 1398
صندوق اسماء متبرکه

حتما بارها پیش آمده که یک آیه از قرآن یا یک حدیث یا اسمی از اسمامی خداوند و اهل بیت دستتان بوده ولی به آن نیازی نداشتید و می خواستید که آن را دور بریزید اما به علت تقدس آن مطلب مجبور شدید که نگهش دارید یا علی رغم میل باطنی تان آن را دور بریزید.

ما هم در مرکزمان با این مشکل مواجه بودیم. بنابراین یک جعبه تهیه کرده و با عنوان "صندوق اسماء متبرکه" در مرکز قرار دادیم. از آن به بعد این موارد را درون این جعبه می گذاریم. زمانی هم که این جعبه پر شد آن را به مراکز بازیافت تحویل داده یا در آب روان می ریزیم.
 
شما هم می توانید از این ایده استفاده کنید.

عضویت در خبرنامه