مراسم گویش سمنانی

25 مرداد سال 1396
مراسم گویش سمنانی

در این مراسم ادبیات و گویش و طنزهای سمنانی از طرف گروه فرهنگی گویش سمنانی ( آقای دکتر شکوهی ، آقای عموزاده ، آقای جدیدی و سرکار خانم سارنیا همتی ) به جهت شادمانی و تخلیه روانی مددجویان برگزار شد . همچنین لازم به ذکر است که در این مراسم خاطرات گذشته با شنیدن حکایت های سمنانی یادآوری شد و کلمات رایج سمنانی آموزش داده شد .


عضویت در خبرنامه