اردو فرهنگی-هنری به فرهنگسرا کومش

5 مهر سال 1395
اردو فرهنگی-هنری به فرهنگسرا کومش

بردن مددجویان فعال در حوزه هنری  به فرهنگسرای کومش جهت دیدن تئاتر و تشکر از مربی محترم تئاترمرکز .
 

عضویت در خبرنامه