اردو و مسابقه طناب کشی

10 خرداد سال 1396
اردو و مسابقه طناب کشی

همراهی مددجویان به اردوی تفریحی-زیارتی شهمیرزاد . مهدیشهر ، چاشم و امامزاده چهل تن درجزین جهت کمک به افزایش نشاط و شادی در آنها به همراه برگزاری مسابقه ی طناب کشی به جهت انجام تخلیه های هیجانی در محیط اردوعضویت در خبرنامه