اردوی فرهنگی تفریحی

28 اردیبهشت سال 1395
اردوی فرهنگی تفریحی

جمعی از مددجویان مرکز درجهت افزایش روحیه و حفظ شادابی ، در اردوی فرهنگی تفریحی در پارک 17 شهریور شرکت نمودند .

عضویت در خبرنامه