احکام

18 تیر سال 1396
احکام

در این جلسه از کلاس احکام در مورد ارکان غسل و تفسیر کامل اذان صحبت ، و به سوالات مددجویان نیز پاسخ داده شد .

عضویت در خبرنامه