احکام

10 خرداد سال 1396
احکام

در این جلسه کلاس احکام با موضوعات نمازهای واجب و ارکان غسل توسط خانم مستخدمین حسینی برگزار گردید .

عضویت در خبرنامه